Archive | Kasım, 2013

Sabun büyüsünde hangi dua okunur

Posted on 25 Kasım 2013 by admin

Kara büyü sınıfına giren sabun büyüsü ile kocanız nerde olursa olsun uçkurunu bağlayabilir,ağzını dilini bağlaya bilir yada istemediğiniz bir şeyi yapmamasını sağlayabiliyorsunuz.Bu büyü uygulması medyum olcay tarafından sadece bir birini seven insanların birleşmesi için yapılmaktadır.

Sabun ve saçla yapılan bu büyü öldürücüdür. Büyü yapılmak istenen kimsenin saçından birkaç tel alınır. Hiç kullanılmamış bir kalıp sabuna sarılır. Sabuna kır bir iğne batırılır ve belirli bir dua okunur. Sonra bu sabun kör bir kuyuya atılır. Sabun orda eridikçe büyü yapılan kişi de evinde erimeye başlar ve yatağa düşer.

Üçlü vefkin birçok faydaları vardır.

Şöyleki:

Taneli herhangi bir yiyecekten (hububat) yedi adet alınır. Üzerine yedikez Ayetel-Kürsî (Allahu La ilahe illa hüve’l-Hayyü’l-Kayûm) ve yedi kez *

“Meselü’l-lezîne

yünfikûne emvhalehüm fî seîli’l-lahi kemeseli hab-betin enbetet seba senâbile fî külli sünbületin mietü hubbetin vallahu yudaifu limen yeşau vallahu va-siun alîm.” okunur. Ayrıca (Şekil 18 deki) üçlü vefk yazılıp bu taneler ile bir beze sarılıp (kiler gibi yerlerdeki) erzakın içerisine konulursa Allah’ın izniyle bereketi artar.

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu

İleti

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

Tags: , , ,

Sevdiğimin bana bağlanması için dua

Posted on 20 Kasım 2013 by admin

Sevdiğiniz kişinin kendinize bağlamak sizden başka kimseyi görmemesi size çok aşık olması için okuycağınız bazı dualar vardır genellikle bu dua allah katında evli olan helaliniz olan kişiler içinde okuyabilirsiniz.

Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* “sevdiğin kişinin adı”Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve  “sevdiğin kişinin adı” elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh “sevdiğin kişinin adı”. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*
Sevdiğiniz insanın saçına aşağıda gelen duayı 21 kere okuyup üstünde taşıyana matlup büyük bir sevgi ve aşk duyar.
Saçını bulamayan insan yakında ise hissettirmeden 21 defa okuyup o şahsın yüzüne hissettirmeden üflerse benzer etkiyi görür.
Uzakta yanına yaklaşamadıgı birisi ise o insanın hayalini göz önüne getirip niyet üzere okusa ve bu duaya 21 gün devamı etse muradı hasıl olur.

Duada ısrar einanç.
21 gün bu duayı 21 kere okuyalım. Birçok kısa bir sürede karşınızdaki insanın size karşı hareketlerinin değiştiğini görürsünüz.

“Bismillahirrahmanirrahim huvel kadirü vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya rabbim.”
21 defa okuduktan hemen sonra ya Rabbi falan oglu ya da kızı falanın aklını gönlünü muhabbetini ve aşkını benim üzerime kıl…

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

Benim İçin Çılgına Dönsün

Posted on 02 Kasım 2013 by admin

Sevdiğiniz kadın ya da erkeğin bir başkası tarafından çalınmaya çalışılması durumunda araya giren üçüncü şahısı pişman etmek için:
Bu üçüncü kişinin adı Cuma yatsı namazından sonra bir taşın üzerine yazılarak hiç kurumayacak olan bir su birikintisinin ya da gölün içine atılır. Ardından 71 adet nohut tanesinin üzerine birer nokta koyup hepsi bir kesenin içine doldurulup ağzı sıkıca bağlandıktan sonra Tebbet suresi okunup üflenir.

Sabah alaca karanlıkta namazdan önce üçüncü kişinin adı 7 kez zikredildikten sonra toprağa 7, havaya 7 kez daha zikredilip suya doğru üflenir.

Ertesi gün yatsı namazından sonra bir kağıdın üzerine 3 küçük üçgen çizilip her birinin içine üçüncü kişinin isminin ilk harfi yazılıp bu üçgenler bir karenin içine alınır. Ardından 3 defa Allah Allah ya İah 7 defa ya cin kabzehu diye mırıldandıktan sonra üçgenlere doğru tu denir. Niyet edilerek istenildiği gibi dualar okunur ve her duanın sonunda ya cin diye mırıldanılır. Bu 3.gün yatsı namazından sonra uygulanan durum 9 gün boyunca tekrarlanılır. 10.gün ise büyü yapılan kişi aklını yititirir.

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı


Advertise Here
Advertise Here

whatsup-medyumolcay
medyum2