Archive | Dualar

Dargın eşleri barıştırmak için dualar

Posted on 30 Aralık 2013 by admin

Kocanızı veya karınız ile aranız kötü olması durumunda nerede olursanız bu dua ile kocanızın kalbini yumuşatabilir ve onla barışabilirsiniz.Özellikle allah katında imam nikahı ile evli olan çiftlerin okuyacağı bu dua oldukça etkili olarak bilinmekedir.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm. Bismillahi me-creha ve müssaha. İnne Rabbî le Gafûru’r-Rahîm. Bismillahi inna fetehnâ leke fethan mübinâ… azîzâ” kavline kadar. Kim bunu yazar ve taşırsa ebediyyen ona ins ve cin zarar vermek için yaklaşamaz. Yazıp şuyundan içer ise ondan korku ve bin çeşit hastalık çıkar ve yerine bu tılsım hürmetine bin çeşit deva gelir. Tılsım şudur:

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

Tags: , , , , , , , ,

Sevdiğim kişi benimle ilgilenmesi için dua

Posted on 30 Aralık 2013 by admin

Sevdiğiniz erkek arkadaşınız yada kız arkadaşınız nerde olursa olsun eğer araların uzaklık var ise aşağıdaki dua sürekli olarak okuyup sevdiğiniz kişinin nerde olursa olsun rüyalarına girebilir ve onun ilgisini çekebilirsiniz.

“Ve ¡za re ev ticâreten ev lehuven’in fadd ileyha ve terekûke kaimen. Kul ma indallâhi hayrun mine’l-lehvi ve mine’tticareh. Valla-hu hayru’r-razıkîn.” ve şu tılsımı yaarak alttan elbisene iliştir. Üzerinde taşı Tılsım:

ilgi-tilsimi

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu

İleti

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

Tags: , , , , , ,

Evden gönderme duası

Posted on 30 Aralık 2013 by admin

Sevmediğiniz bir kişi sizden ve sevdiklerinizden uzaklaştırmak size zarar veren bir kişi sizden uzaklaştırmak için aşağıdaki dua ve vefk tılsımı ile yapılan çalışma uygulanır.Aşağıdaki vermiş olduğumuz çalışma bir kaç kişiye özel olarak yaptırılmış çalışmadır.

Aşağıdaki isimleri bir keten parçasına ve dilediğin kimsenin elbisesinin bir parçasına yazarak fitil haline getir ve yeni bir lambada fitil olarak yakılırsa

o kimseye çalışmaya yöneltmiş olur. Yazılışı şöyledir:

gonderme-duasi

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu

İleti

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

Tags: , , , , , ,

Aşk için resime dua

Posted on 30 Aralık 2013 by admin

Sevdiğiniz bir erkeği yada bir bayanı kendinize uzaktan aşık etmeniz mümkündür.Bu yöntem uzun yıllardan beri bir çok hoca tarafından uygulanan en bilindik aşk büyülerinden bir tanesidir

Aşağıda vereceğimiz dua size sevgi ve muhabbet duymak istediğiniz kişinin adı niyet edilerek 71-101-313 defa okunmaya devam edildiği taktirde kısa zaamanda derin bir aşk, sevgi, ülfet, muhabbet meydana gelir.

Kim bir yiyeceği sabaha kadar ağzında tutar, sonra ezerek bal ile karıştırır ve dilediği kişiye yedirirse o kişi o kimseyi çokça sever.Şayet bir insanı, erkek veya kadını, hırsızı aynı şekilde kaçmış olanı, münafık, katil veya büyücüyü getirmek istersen onun adını ve annesinin adını yazarak rüzgarın bulunduğu bir yere a.s. Vefkin yazılışı şöyledir:

ask-icin-resme-dua

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu

İleti

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

Sevgiliyle arayı düzeltme duası

Posted on 29 Aralık 2013 by admin

Devamlı olarak kavga ettiğiniz aranızın bozuk olduğunuz sevgiliniz ile aranızı düzelmek barışmak için aşağıdaki dua sürekli olarak okuyabilir ve sevgiliniz ile aranızdaki soğuk duvarları eritebilirsiniz

“(elif) Allahu la ilâhe illa hu le yecmean-neküm ilâ yevmi’l-kıyameti la reybe fîh. Ve men esdaku min allahi kıy le (be) Bedîu’s-semâvati ve’l-ardi ve iza kada emren fe in-nema yekülu lehü kün feyekün. (cim) Câe’l-hakku ve zeheka’l-batıl. İnne’l-batıle kane zehüka. (dal) madâmeti’s-semâvatü ve’l-ar-du illa ma şâe Rabbuke atâen ğayre mec-züz. (he) Hüvallahullezi lâ ilâhe illa hu. Âli-mu’l-ğaybi ve’ş-şehâdati hüve’r-Rahmanu’r-Rahîm. (vav) Ve Rabbuke yehluka ma yeşau ve yahtaru ma kane lehümü’l-hıyereh. süb-hanallahu ve teâlâ ammâ yüşrikün. (ze) Züyyine linnâsi hubbü’ş-şehevâti mine’n-nisâi ve’l-benîne ve’l-kanatîri’l-mukantarati mine’z-zehebi ve’l-f iddati ve’l-hayli’l-mü-sevvemeti ve’l-enâmi ve’l-hars. Zâlike me-tâul hayati dünya vallahu indehü husnü’l-meâb. (ha) Hasbiyellahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi-azîm. (Ta) Tahe. Mâ enzelnâ aleyke’l-Kur’-âne liteşka. İlla tezkireten limen yehşa. Ten-zîlen mimmen halaka’l-erda ve’s-semâvati’t ula er-Rahmanu alell-arşi’s-tevâ.

Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve selüm.”

Şayet bir hacette bulunmak istersen salı, çarşamba ve perşembe günleri oruçlu olursun. Perşembe günü güneşin zeval vaktinde yukarıdaki vefki yazar sonra da elinde tutarak yukarıdaki ayetleri okursun. En iyisini Allah bilir.

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu

İleti

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

sevdiğinle arayı düzeltmek için okunacak dua

Posted on 29 Aralık 2013 by admin

Eşinizin sizi sevmesi size tekrar aşık olması için aşağıdaki geçen dua nokta olan yerlerde kocanızın ismini ve sizin isminizi niyet ederek söyleyebilirsiniz.

Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve “Sevgilinizin İsmi” innehü lâ “Sizin İsminiz” yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm.

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu

İleti

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

HER TÜRLÜ LİSAN BAĞLAMA BÜYÜSÜ

Posted on 20 Aralık 2013 by admin

Dili, koyunu ve adamı bağlayarak hareket etmesini belanın zarar vermesini hırsızın hırsılık yapmasını, kalbin ferahını gözü görme kulağın işitmesini, zekerin kalkmasını, tercin cimasını, demirin işlemesini, ekinin ürününü, misafirin seferini, inek ve devenin doğurmasını, kervanın ticaretini, balığı görmesini, insanın sevincini su içmesini ve evlenmesini ineğin süt içmesini, koyunun su vermesini, yerin üzerine bir şey inmesini, sultanı harbden, yağmuru, kulağı işitmekten engellemek, ruhu bağlamak, eve insanların girmesini engellemek, kadını zinadan alıkoymak için Zühal ve Ay vaktinde bahar veya bunun mukabilinde (güz) Cumartesi gününün ilk saatinde yaz.

buyu

Yorumlar Kapalı

Eşime söz geçirme duası

Posted on 20 Aralık 2013 by admin

Eşinize Söz dinletmek nerde olursa olsun eşinizi mum gibi getirmek için aşağıdaki dua devamlı olarak eşinizin adını zikrederek söyleyebilirsiniz.Bu dua oldukça etkili olarak bilinir ve yıllardır arabistanlı hocalar tarafından devamlı olarak okunduğu bilinmektedir.Güçlü bir vefk tılsımı ile okunan dua şudur;
Rabbi e’innî ve lâ tü’in aleyye, vensurnî velâ tensur aleyye vemkürlî “Eşinizin veya kocanızın adı” ve lâ temkür aleyye ve yessir hüdâye vensurnî alâ men beğâ aleyye rabbi’calnî leke şâkiran leke zâkiran leke rahiben leke mitvâ’an ”Eşinizin veya kocanızın adı” ileyke mucîben ev münîben tekabbel tevbetî veğsil havbetî ve ecib davetî ve sebbit hüccetî vehdi kalbî ve seddid lisânî veslül sehîmete kalbî.

 

Dua İçin Yapılan Örnek Vefk Tılsımı

buyu-yaptirma

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu

İleti

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

Tags: , , , , , , , ,

Eşinin sözünden çıkmaması için dua

Posted on 20 Aralık 2013 by admin

Eşiniz sizi değilde devamlı olarak başkaların sözünü dinliyorsa size karşı çok sinirli ve burnun dikine gidiyorsa aşağıdaki dua eşinizin ismini zikrederek söyleyerek eşinizi kendinize bağlayabilir ve nerde olursa olsun eşiniz artık sizin sözünüzi dinlemesini sağlayabilirsiniz.

Bu zikretmiş olduğumuz ve bu kitabı araştıranın bilmesi gereken sahih dairedir. Allahu Tealanın inayetiyle kitab tamam oldu. Allahın salatı selam Efendimiz (S.A.V.) Muhammede ve onun aline ve ashabına olsun.

soz-dinletme-duasi

“İn kanet illa sayhaten vahideten fe iza-hum cemiun ledeyna muhdarün. Ve haşire li süleymane cünûdehü mine’l-cinni ve’l-insi ve’ttayri fe hüm yüzeûn.” Sonra kağıdı katlayıp av silahına bağla. Şekil aşağıdaki gibidir. Tekli işlemlerin yapılışı ileride anlatılacaktır. Bu sağlam, şüphesiz ve tecrübe edilmiş bir metotdur.

Medyum Olcaya Hemen Soru-Cevap

İsim (gerekli)

E-posta (gerekli)

Konu

İleti

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı

Tags: , , ,

Sevdiğimin bana bağlanması için dua

Posted on 20 Kasım 2013 by admin

Sevdiğiniz kişinin kendinize bağlamak sizden başka kimseyi görmemesi size çok aşık olması için okuycağınız bazı dualar vardır genellikle bu dua allah katında evli olan helaliniz olan kişiler içinde okuyabilirsiniz.

Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* “sevdiğin kişinin adı”Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve  “sevdiğin kişinin adı” elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh “sevdiğin kişinin adı”. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*
Sevdiğiniz insanın saçına aşağıda gelen duayı 21 kere okuyup üstünde taşıyana matlup büyük bir sevgi ve aşk duyar.
Saçını bulamayan insan yakında ise hissettirmeden 21 defa okuyup o şahsın yüzüne hissettirmeden üflerse benzer etkiyi görür.
Uzakta yanına yaklaşamadıgı birisi ise o insanın hayalini göz önüne getirip niyet üzere okusa ve bu duaya 21 gün devamı etse muradı hasıl olur.

Duada ısrar einanç.
21 gün bu duayı 21 kere okuyalım. Birçok kısa bir sürede karşınızdaki insanın size karşı hareketlerinin değiştiğini görürsünüz.

“Bismillahirrahmanirrahim huvel kadirü vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya rabbim.”
21 defa okuduktan hemen sonra ya Rabbi falan oglu ya da kızı falanın aklını gönlünü muhabbetini ve aşkını benim üzerime kıl…

Gelen Aramalar:

Yorumlar Kapalı


Advertise Here
Advertise Here

whatsup-medyumolcay
medyum2