Konular | Bağlama Büyüsü

Eski kocanı unutmak için yapılacak büyü

24 Aralık 2013

Eski kocanızı kafanızdan atmak mutlu olmak için yapılan bu uygulama ile eski kocanızı hayatınızdan komple çıkartabilirsiniz.

SEVGİYİ VE AŞKICELBETME BABI

Merih saatinde bir kurbağayı al (kadın veya erkek olusun) kasap bıçağı ile kes. Bunu yaparken yönün güneşe dönük olusun. Sonra kani ile bir kağıda şu isimleri yaz: Kağıdın diğre yüzüne de şu isimleri yaz: Sonra üzerine güneş ve güney yönüne dönerek Haşr Sûresinin (lev enzelna…) son ayetlerini oku. Sonra Tarık Sûresini (ve’s-semai ve’t-tariki.) “innehü alâ rec’ihi le-Kâdir.M ayetine kadar oku. Sağa dön ve “inna enzelnahu fi leyleti’l-kadiri” yi sonuna kadar oku. Sonra: şöyle oku:

“Kâle ifrîtün mine’l-cinni ene âtîke bihi kale en tekûme min mekamike ve innî aleyhi le-kaviyyün emîn. Ve kâle’llezi indehü ilmün mine’l-kitabi ene âtîke bihi kable en yertedde ileyke tarfuke. Felemmâ reâhu müstekirran indehu kâle haza min fazli rabbî li-yeblüveni eeşkürü em-ekfür. ve men şekere fe-innema yeşkürü linefsihi vemen kefere fe-inne Rab-bi Ğaniyyün Kerîm.” Kağıdı sandal, mavi mukle ve kayın (veya hint gülü) bitkileri ile tütsülersen muradın hemen oluverir. Kağıdı yanında taşı veya boş bir eve, boş bir mekana as. Zorlanma durumları hariç Allah’a itaat olunmayan Allah’ın razı olmayacağı hususlarda yazmaktan kaçın.

Bir önceki yazımız olan Sevgiyi Kendine Bağlama Büyüleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Did you like this? Share it:

Comments are closed.


Advertise Here
Advertise Here

whatsup-medyumolcay
medyum2