Konular | Medyum Olcay

Sevdiğin Kişiyle Aranda Mesafe Olmaması İçin Dua

27 Eylül 2014

Sevdiğiniz kişiyle sevgili gibi değilseniz hep bir mesafe ve bilinmezlik varsa aranızda onun size aşık olup aşkını ilan etmesi için aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz. Bu dua ile sevdiğinizle istediğiniz duruma gelir ve mutlu olabilirsiniz.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

. El kariah
2. Mel kariah
3. Ve ma edrake mel kariah
4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6. Fe emma men sekulet mevazınüh
7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8. Ve emma men haffet mevazınüh
9. Fe ümmühu havıyeh
10. Ve ma edrake mahiyeh.
11. Narun hamiyeh

70 defa okunmalı.

Did you like this? Share it:

Comments are closed.


Advertise Here
Advertise Here

whatsup-medyumolcay
medyum2