Konular | Büyü Yaptırmak

Sevdiğini Kendine Bağlamak İçin Büyü

20 Aralık 2013

Sevdiğiniz kişi nerde olursa olsun onu ve ilişkinizi,yuvanızı korumak amacıyla sevdiğiniz kişinin sizden başka kimseyi görmemesi size oldukça sadık ve bağlı kalması için aşağıdaki uygulamaya yapılır.

dil-baglama-buyusu

“Bismilahi emseyna bismillahi asbahna. Bismillahillezi leyse kemislihi şeyün yemte-niu bihi ve bi kuvveti’llahi’lleti la turamu ve la tudamu ve bi sultani’llahi’l-münî nahteci-bu ve bi esma’llahi’l-hüsna lilliha neûzü bil-lahi’l-Azîmi mine’l-beliyyeti ve mine’ş-şey-tani’l-mütemerridîne ve min şeyatini’l-insi ve’l-cinni ve min şerri külli muğlakin ve münteşirin ve min şerri ma yahrucu bi’lleyli ve yükemminu bi’nnehari ve yükemminu bi’lleyli ve yahrucu bi’nnehari ve min şerri ma haleka ve zere e ve bere e ve min ibli-si’llaîn ve cunudihi ve etbaihi ve min şerri ma yettaki eûzü bi’llahi’ssemiil-alîm mine’ş-şeytani’rracîm. Ve min şerri ma halaka bis-mi’llahi’rrahmani’rrahim. Ve’ssaffati saffen. Fe’zzaciratı zecren fe’ttaliyati ikren. İnne ilahüküm levahid. Rabbü’ssemavati ve’l-ar-di ve ma beynehüma ve Rabbu’l-meşarık inna zeyyenna’ssemae’ddünya bi zinetin il-kevakib ve hifzan min külli şetanin mârid. La yessemmeûne ile’l-melei’l-a’la ve yuk-zefûne min külli canib. Dühûran ve lehüm azabün vasib illa men hatıfe’l-hatfete fe el-beahu şihabun sakıb kema kale’llahu Teala fî kitabihi’l-kerim “ileyhi yas’udu’l-kelimü’t-ta-yyiu ve’l-amelüs salihu yerfeuh” En iyisin Allah bilir. Böylece tamam oldu ve bitti. Bu tecrübe edilmiş bir faidedir.

HADİD SURESİNDEKİ BÜYÜK FAİDE

İbn Abbas (R.A.) dedi ki: Hadid sûresinde yüce İsmu’llahi’l-A’zam vardır. Onunla dua edilince icabet bulur. O’nunla birşey istenince verilir. Ve O sûrenin başından “Alîmun bizati’ssudûr” ayetinin arasındadır. Eğer savaşta darlık durumunda olan kimsenin üzerine asılır ise ona ok isabet emez. Ayrıca göz kızarması ve verem içinde faydalıdır.

Bir önceki yazımız olan Kaynana uzaklaştırma büyüsü başlıklı makalemizde kaynana duasi, kaynana evinden ayrilmak icin dua ve kaynana uzaklaştırma duası hakkında bilgiler verilmektedir.

Gelen Aramalar:

Did you like this? Share it:

Comments are closed.


Advertise Here
Advertise Here

whatsup-medyumolcay
medyum2